BLOG

9/4/2020Akıllı Şehir Sistemleri Nedir?

Akıllı Şehir Sistemleri Nedir Nerelerde Kullanılır?

Türkiye’de akıllı şehir uygulamalarını dijital teknolojiler, internet, mobil, iletişim altyapısı, bulut depolama, veri gibi gelişmelerle görmeye başladık. Yerel yönetimler bu tür gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağladı ve böylece başarılı örnekler verdiler.

Akıllı Şehir Nedir?

Kamuya yönelik ihtiyaçların çağın gerekliliğine uygun bir şekilde karşılanması amacı ile etkin bir şehir yönetimi gerçekleştirmeyi, iletişim ve bilgi teknolojilerini etkin kullanarak yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen sürdürülebilir bir kentsel gelişme vizyonu olarak akıllı şehir sistemleri karşımıza çıkmaktadır.

Akıllı Şehir Sistemlerinin Amacı

Akıllı şehir sistemlerinin amacı; kamu birimleri, hükümet, özel sektör ve vatandaşların kapsamlı bir iş birliği içerisinde olmasını öngörmektedir. Ekonomik rekabet ve verimliliği arttırarak uyumlu, aynı zamanda istikrarlı ilişkiler kurulmasını amaçlamaktadır.

Şehir kaynaklarının ve dolayısıyla ülke kaynaklarının etkin yönetiminin sağlanması ile beraber sürdürülebilir kalkınmayla yaşam kalitesinin artışı hedeflenmektedir. İletişim kanallarının artırılması ve katılımcılığın arttırılması da hedeflerindendir.

Tüm bunların yanı sıra akıllı şehir sistemleri ile doğaya ve insana zarar veren kentleşmenin, çevre kirliliğinin, gürültü kirliğinin ve benzeri faktörlerin minimuma indirilmesi hatta mümkünse yok edilmesi ile çevre dostu ve teknolojik projelerin öne çıkması hedeflenmektedir.

Akıllı Şehir Uygulamaları

  • Enerjinin Akıllı Yönetilmesi: Giderek azalan enerji kaynakları ile beraber ihtiyacın arttığı bu dönemde verimliliğin yakalanması gerekmektedir. Çevre faktörü de eklendiği zaman bu giderek önemli bir husus halini almıştır. Yüksek fiyatlar ve enerji kesintilerinin yaşanmaması için bu konuda adımlar atılmaktadır. Akıllı sayaçların evlere takılması ile evin her yeri için günün hangi zamanında enerjinin ne kadar tüketilmesi gerektiği bu sayede planlanabilecektir. Hidroelektrik, güneş ve rüzgar gibi sürdürülebilir enerjinin üretim sürecine daha fazla uyum sağlanmaya çalışılırken, şebekenin kontrolünü sağlayan bilim sistemleri ile kaçak ve kayıplar daha aza indirgenecektir. İş yerlerinde, evlerde, sanayi endüstrisinde kullanılan her türlü makine, aydınlatma ve alet A sınıfı tasarruflu teknoloji ile donatılarak, enerji tüketiminin makul seviyeye çekilebilmesi sağlanacaktır.
  • Akıllı Ulaşım: Şehirde artan sayaçlar ile trafikte kaybedilen zaman, yakıt tüketimi, karbon salınımı, güvenli sürüş gibi konularında planlanması ön plana çıkacaktır. Ulaşım problemlerinin çözüme kavuşturulması için bilgi teknolojilerinden yararlanılacaktır. Şehrin belirli yerlerine konumlandırılan sensörler toplanan konum, hız ve benzeri bilgilerle, trafiğin sıkıştığı anlar gibi durumlara alternatif çözümler oluşmasını sağlayacaktır. Böylece gerektiği zaman trafik durumuna göre sinyalizasyon süresi bile anlık olarak değiştirilebilir olacaktır. Herhangi bir acil durumda etkin ve hızlı müdahale kolaylaşacaktır. Toplu taşıma sistemlerindeyse durum entegre olarak izlenebileceği için vatandaşların mobilitesi için en uygun ayarlamalar yapılabilecektir. Yol zeminine düzenlenen elektronik hatların yönlendiriciliği ile sürücüsüz hareket eden araçlar sayesinde şehrin trafiği daha rasyonel bir hıza sahip şekilde akacaktır.
  • Akıllı Yerel Yönetim: Bir şehir için en önemli faktör olan yerel yönetimler bu uygulama ile belediye işlerini vatandaşlar çevrimiçi sistemler üzerinden gerçekleştirebilecektir. Akıllı şehir sistemiyle beraber dijital sistemler tamamen işler hale getirilecektir. Sistem altyapısı geliştirilerek konuşur seviyeye getirilen sistemler şehir hayatının bir bütün parçası olacaktır. Uzaktan okuma teknolojileri ve akıllı kartlar ile vatandaşlara yönelik kamu işlemleri çok daha pratik bir hal alacaktır. Şehir eş zamanlı izlenerek herhangi bir soruna anlık müdahaleleri gerçekleştirilebilir hale getirecektir. Sosyal hizmetler ve vatandaşlara yönelik önem taşıyan hizmetler veri temelli bir sistem sayesinde çok daha etkin bir yönetime kavuşacaktır. Akıllı şehir sistemleri sayesinde yerel yönetimde kazada ambulansın gelmesi, yangında itfaiyenin, asayiş sorununda polisin yönlendirilmesi gerçek zamanlı sistemler ile çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilecektir.
  • Akıllı Binalar: Dünya üzerinde enerjinin büyük bir bölümünü tüketen binaların her geçen yıl artan enerji tüketimini aşağıya çekecektir. Bunun için yaşam alanları ve binalara sensörler geliştirilerek binaların enerji tüketimi, yalıtımı ve güvenliği gibi konulara önlem alınabilecektir. Güneş ve benzeri çevresel faktörlerin etkin kullanımı sağlanarak kendi enerjilerini üreten binalar su ve benzeri kaynakları da daha verimli kullanabilecek, atıkların geri dönüşümü sağlanabilecek; bunlar sayesinde önemli miktarda birçok tasarruf gerçekleştirilebilecektir.