BLOG

21/3/2020YAPAY ZEKA VE BIG DATA'NIN BAĞLANTISI NEDİR?

Yapay Zeka Nedir?  
 
Yapay Zeka, son yıllarda hem dünya üzerinde hem de ülkemizde büyük yankı uyandıran bir teknoloji haline gelmiştir. Bu teknoloji, tanımlanan görevleri gerçekleştirebilen ve insan zekasını taklit edebilen bir teknolojidir. Topladıkları bilgileri tekrarlayarak kendini geliştirebilen ve iyileştirebilen sistemler veya makineler olarakta bahsedilebilir.  
 
Yapay Zeka teknolojisinin, kimi görüşe göre insan gücünü azaltacak şekilde etkisi olacağı ve işsizlik oranlarını olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu görüşün aksini savunan kişiler ise bu teknolojinin bizlere büyük ölçüde fırsatlar yaratacağını düşünmektedir.  
 
Bu yapay zeka teknolojisi, insanlar gibi davranma, sayısal mantık yürütme, konuşma ve hareket gibi yetenekleri sergileyebilen bir yazılım ve donanım sistemlerinin birleşimidir. Kısa bir şekilde açıklamak gerekirse, yapay zeka teknolojisinin bilgisayarların insanlar gibi düşünebilme konusunda geliştirilmiş olduğu söylenebilmektedir.  
 
Big Data Nedir? 
 
Türkçe karşılığı olarak büyük veri diye anılan Big Data, öncelikli olarak astronomi ve genetik alanında ki çalışmalar için ortaya çıkmıştır. İnternet dünyasının hızla hayatımıza derin bir şekilde yayılması ile beraber farkı boyutlar kazanmış ve fark etmeden gelişip büyümesine katkı sağladığımız bir veri kaynağı haline almıştır.  
 
Big data teknoloji çalışmaları ne kadar fazla veriye sahip olunduğundan daha çok, elde edilen veriler ile neler yapılabileceği üzerine önem kazanmaktadır. Yaşadığımız dönemde çalışmalar sürdüren pek çok şirket, bu düşünceyi özümseyerek hareket etmektedir. Yani ellerinde bulunan veriyi artırmaktan daha çok, bu verileri verimli bir şekilde kullanmaya odaklanmıştır.  
 
Big data analytics verilerinden en çok faydalanan sektör bankacılık sektörüdür. Bankacılık sektöründe bu analizler şu şekilde işe yaramaktadır; hem müşterilerin memnuniyeti açısından beklentiler analiz edilmekte, hem de risk ve sahtekarlıkların en aza indirilmesi sağlanmaktadır.  
 
Özel sektör dışında kamu sektöründe de big data teknoloji çalışmalarından faydalanılmaktadır. Bu çalışmalar sektörde ki özellikle trafik sorunlarının çözümlenmesinde ve suç oranlarının azalmasında büyük fayda sağlamaktadır. Bu faydalar dışında hem sektör hem de insanlık adına hissedilir değişimler de göstermektedir.  
 
Yapay Zeka ve Big Data’nın Bağlantısı Nedir? 
 
Yapay zeka teknolojisinin toplumdaki bazı görüşler tarafından insanın etkili olduğu alanları ve işleri azaltacağı düşünülmektedir. Bu sebeple insanlar, yapay zekanın tüm öğrenme yetkinliklerine sahip ve insan işlerini gerçekleştirebilecek yetkinlikte robotlar yaratan bir teknoloji olduğunu düşünmektedir. Bu görüş üzerinde değerlendirmeler yapıldığında Big Data’nın bu teknolojiye olan etkisinden dolayı bu görüşlerin desteklenmediği ve değiştiği görülmektedir. Makine teknolojileri ve algoritmalar verilere dayalı kararlar verebilir fakat duygusal zekaya sahip değillerdir. Ancak Big Data verileri ile duygusal zekaya dayalı kararlara doğru bir şekilde varılabilmektedir.  
 
Çok sayıda veriyi bir arada kullanabilmek için bir koordinasyon gereklidir. Geliştirilen veya geliştirilmeyen verilerin büyük bir çoğunluğu, analiz edilmediği ve kullanıma geçirilmediği sürece anlamsız kalmaktadır. Kullanıcıların bu verilerdeki teknolojiyi kullanıma alabilmesi için yapay zeka ve big data teknolojileri birbiri ile koordine bir şekilde çalışması gerekir.  
 
Big data analizleri ve yapay zeka algoritmaları günümüz çağında bilgisayar biliminde kullanılan iki büyük kategoridir. Son dönemlerde, big data ve yapay zeka üzerine yapılan çalışmalar durmaksızın devam etmektedir. Big data, yapay zeka teknolojisi ile bütünleşmiş bir yapıdır. Öncelikle, big data teknolojisi üzerine yapılan çalışmaların gelişimi yapay zekaya bağlı şekilde ilerler. Çünkü big data gelişiminde birden fazla yapay zeka teorisi ve yöntemi kullanılmaktadır. Diğer yandan bakıldığında ise, yapay zeka algoritmaları ve teknolojisinin gelişimi için de big data teknolojisine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü yapay zeka teknolojisini desteklemek için big data verilerinin bulunması gerekmektedir.